Českáškola
Amsterdam

Přijímáme nové žáky pro školní rok 2020/21

Přihlásit se

Vítejte na našich stránkách

Jsme Česká škola v Amsterdamu. V září 2019 jsme zahájili výuku češtiny pro předškoláky a prvňáčky a již nabíráme nové žáky do našich skupin pro školní rok 2020-2021.

Výuka probíhá jednou týdně v neděli v malých předškolních a školních skupinách. Děti je možné přihlásit po celý rok.

Výuka v české škole doplňuje školní docházku dětí v Nizozemí o výuku českého jazyka a českých reálií. Děti se učí česky nejen psát a číst, ale také získávají znalosti o české historii a pocit sounáležitosti s českým národem a Českou republikou.

Kdo jsme?

Foto Ester

Ester je absolventkou Ostravské univerzity, oboru Učitelství historie a základů společenských věd pro střední školy. Učila na 1. stupni v zahraniční české škole Schola Bohemica v Düsseldorfu, kde pracovala s bilingvními dětmi. Zajímá se o zprostředkování české historie a kultury dětem žijícím v zahraničí.

Foto Natalie

Natálie získala magisterský titul absolvováním oboru Učitelství 1. stupně na Masarykově univerzitě v Brně. Po studiu učila na základní škole v Brně, kde také vedla kroužek hry na kytaru. Během své praxe se zaměřovala hlavně na rozvíjení čtenářské gramotnosti zábavnou formou.

Kde probíhá výuka?

Utrechtsedwarsstraat 13-l
1017WB Amsterdam
Mapa
School illustration

Školní rok 2020-2021

předškoláci (3-6 let)

  • jemná i hrubá motorika
  • slovní zásoba a básničky
  • říkadla a hry
  • české pohádky
  • výtvarná činnost
560€ / pololetí

1. a 2. třída (6-10 let)

  • písmena české abecedy
  • čtení a psaní slabik
  • jednoduché věty
  • říkadla a básničky
  • české pohádky
560€ / pololetí

Výuka probíhá jednou týdně v neděli. Jedno výukové dopoledne obou skupin trvá 4 hodiny.

Během prvního pololetí proběhne 14 výukových dní. V průběhu školních prázdnin se výuka nekoná.

Předpokladem pro zapsání dítěte do české školy je, že alespoň jeden z rodičů mluví s dítětem doma česky. Pro první třídu je také nutné, aby dítě navštěvovalo nebo ve stejný čas začalo docházet do holandské nebo mezinárodní první třídy.

Přihlásit se

Mapa

O naší činnosti informují

Velvyslanectví České republiky v HaaguČeská škola bez hranic

Dále spolupracujeme

Cursusruimte / Workshopruimte in Amsterdam - Room2LearnLulu LightningSchola BohemicaBohemian MotionČeské centrum